ကား၏ပြစ်ချက်ကုဒ် (DTC) ဆိုတာဘာလဲ - စာစု ၁.၂

အားလုံးတူညီသောကုဒ် နှင့် ကားအမျိုးအစားအလိုက် ကွဲပြားသောကုဒ် နှစ်မျိုး ခြားနားချက်
တူညီကုဒ် (ဥပမာ - P0xxx)
ထိုကုဒ်နံပါတ်များကို EOBD/OBD-II စံသတ်မှတ်ချက်များအရ ကားထုတ်လုပ်သူအားလုံးက တူညီစွာ သတ်မှတ်ပေးရသော ကုဒ်နံပါတ်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဤကုဒ်နံပါတ်များသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ မည်သည့် ကားတွင်မဆို အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားခြင်းမရှိ အားလုံးတူညီသည်။

ကွဲပြားကုဒ် (ဥပမာ - P1xxx)
ထို ကွဲပြားကုဒ်များသည် ကားအမျိုးအစားအလိုက် အဓိပ္ပါယ်များ မတူညီကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကွဲပြားကုဒ်သည် ကားထုတ်လုပ်သူများက သူတို့ထုတ်လုပ်ထားသော ကားများ၏စနစ်များအားလုံးကို တူညီကုဒ်ဖြင့် မပြည့်စုံသော အခါတွင် ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်၍ ထပ်မံဖြည့်တင်းထားသော ကုဒ်များဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့် တူညီကုဒ်များသည် P0 ဖြင့် အစပြု၍ ကွဲပြားကုဒ်များသည် P1 ဖြင့် အစပြုသည်။ ထပ်တိုးကုဒ် အုပ်စုများကို အောက်တွင်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ပါဝါထရိန်း ကုဒ်
P0xxx - တူညီကုဒ်
P1xxx - ကွဲပြားကုဒ်
P2xxx - တူညီကုဒ်
P30xx – P33xx - ကွဲပြားကုဒ်
P34xx-P39xx - တူညီကုဒ်

ချက်စီကုဒ်
C0xxx - တူညီကုဒ်
C1xxx - ကွဲပြားကုဒ်
C2xxx - ကွဲပြားကုဒ်
C3xxx- တူညီကုဒ်

ဘော်ဒီကုဒ်
B0xxx - တူညီကုဒ်
B1xxx - ကွဲပြားကုဒ်
B2xxx - ကွဲပြားကုဒ်
B3xxx - တူညီကုဒ်

ကွန်ပျူတာဘောက်စနစ်ကုဒ်
U0xxx - တူညီကုဒ်
U1xxx - ကွဲပြားကုဒ်
U2xxx - ကွဲပြားကုဒ်
U3xxx - တူညီကုဒ်

(အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ သိရှိထားသည်များကို မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တတ်သိနားလည်သော နည်းပညာရှင်များ အနေဖြင့် လိုအပ်သည့်များကို ဖြည့်စွက်ပေးစေလိုပါသည်။ ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြသော ညီအစ်ကိုများ အားလုံး နိုုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်း၍ နည်းပညာအခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းနိုင်လာစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး အလုပ်အကိုင်များတိုးတက် အောင်မြင်ကြပါစေ)

Eucleia by AK CAR TOOLS

Visitors: 12,488