ကား၏ ပြစ်ချက်ကုဒ် (DTC) ဆိုတာဘာလဲ - စာစု ၁.၁

ကား၏ပြစ်ချက်ကုဒ်ဆိုသည်မှာကား၏ကွန်ပျူတာစနစ်တွင်သိမ်းထားခြင်းခံရသောကုဒ်နံပါတ်များဖြစ်သည်။ကား၏ကွန်ပျူတာစနစ်သည်ထိုကုဒ်နံပါတ်များကိုကားတွင်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတွင်သိမ်းဆည်းသည်။ထိုကုဒ်နံပါတ်များကား၏ဆင်ဆာများမှပေးပို့သောသတင်းအချက်အလက်များသည်ကွန်ပျူတာစနစ်တွင်သတ်မှတ်ထားသောပုံမှန်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိတော့သည့်အခါတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ (ဥပမာ - P0171: System Too Lean Bank 1)

ထိုပြစ်ချက်ကုဒ်(DTC)များသည်ကားပြုပြင်သောနည်းပညာရှင်အားကား၏မည့်သည့်စနစ်တွင်ပြစ်ချက်ရှိနေသည်ကိုတိကျစွာခွဲခြားသတ်မှတ်၍ညွှန်ပြပေးသည်။

ထိုပြစ်ချက်ကုဒ်(DTC)များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကားပြုပြင်သောနည်းပညာရှင်သည်ကား၏မည်သည့်ဆင်ဆာ၊မည်သည့်ဆားကစ်၊မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းအားပြုပြင်ရမည်၊လဲရမည်ဆိုသည်ကိုတိကျစွာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထိုပြစ်ချက်ကုဒ်များကိုဖတ်ရန်၊ထိုပြစ်ချက်ကုဒ်များနှင့်ဆိုင်သောစနစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသောကားကွန်ပျူတာအပြစ်ရှာစက်များကိုအသုံးပြုရမည်။

ထိုနေရာတွင်သတိပြုရန်အချက်မှာပြစ်ချက်ကုဒ်မှပြသောစနစ်တွင်ရှိသောဆင်ဆာများ၊ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများအားစိတ်မှန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဖြုတ်လဲခြင်းမျိုးပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲထိုစနစ်အားလိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများ၊ဆေးကြောသန့်စင်မှုများကိုဦးစွာပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဥပမာအားဖြင့်ပြစ်ချက်ကုဒ်သည်ဆင်ဆာတစ်ခုအားညွှန်ပြနေပြီဆိုပါဆိုထိုအခါတွင်ထိုဆင်ဆာအားချက်ခြင်းဖြုတ်လဲခြင်းမျိုးပြုလုပ်ခြင်းသည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမပေးနိုင်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကား၏ကွန်ပျူတာစနစ်သည်ဆင်ဆာများမှပေးပို့သောဆင်ဂနယ်အချက်အလက်နှုန်းထားများကိုဝါယာရိန်းစနစ်ဖြင့်သာလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်ပေးပို့သောဆင်ဂနယ်နှုန်းထားများမမှန်ကန်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်သောအခါကွန်ပျူတာစနစ်သည်ထိုဆင်ဆာတွင်ပြဿနာရှိနေပြီဟုညွှန်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။ဤတွင်ပြစ်ချက်အဖြစ်နိုင်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းသည်ထိုဆင်ဆာ၏စောင့်ကြည့်ခြင်းအားခံနေရသောပစ္စည်းတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။အဲဖလိုးဆင်ဆာ (MAF)တွင်ပြဿနာရှိနေပြီဟုပြခြင်းသည်လေစစ်ပိတ်ခြင်းကြောင့်လေအဝင်အထွက်မမှန်တော့ခြင်းကြောင့်ပေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။လေစစ်ကိုဦးစွာစစ်ရမည်၊ဆင်ဆာကိုဆေးကြာသန့်စင်ရမည်။ဆင်ဆာကိုလဲခြင်းအားဖြင့်ပြဿနာသည်မပြေလည်နိုင်ပါ။အခြားသောစနစ်များလဲထိုသို့ပင်ဖြစ်သည်။

 

(အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါ။သိရှိထားသည်များကိုမျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။တတ်သိနားလည်သောနည်းပညာရှင်များအနေဖြင့်လိုအပ်သည့်များကိုဖြည့်စွက်ပေးစေလိုပါသည်။ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသောညီအစ်ကိုများအားလုံးနိုုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်း၍နည်းပညာအခက်အခဲများအားဖြေရှင်းနိုင်လာစေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အားလုံးအလုပ်အကိုင်များတိိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေ)

 

Eucleia by AK CAR TOOLS

(အဆင့်မြင့်နည်းပညာများလွယ်ကူစွာလာရမည်)

Visitors: 12,489