ဆက်သွယ်ရန်

 ကြည့်မြင်တိုင်ဆိုင်
       

            အမှတ်(၄) ၊ စလင်းဘောလုံးကွင်းအရှေ့ဘက်ခြမ်း ၊ အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း ၊
            ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
            ဖုန်း- 09-43202242 / 09-792651350

 

ဘုရင့်နောင်ဆိုင်

 

             ရုံ(က/၃၈) ၊ အခန်းအမှတ်(၁၁) ၊ စျေးပတ်လမ်း ၊ ဘုရင့်နောင်စျေးကြီး ၊ 

             မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
             ဖုန်း- 09-797909703

 

တောင်ဥက္ကလာပဆိုင်

 

             အမှတ်(၅၃၁/ခ) ၊ မေတ္တာလမ်းနှင့် သီဟသူလမ်းထောင့် ၊ (၁၁)ရပ်ကွက် ၊
              တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။
              ဖုန်း- 09-266257860 / 09-888015870
 

 

 

ကြည့်မြင်တိုင်ဆိုင် နေရာပြ မြေပုံ

Contact Form

Visitors: 15,724