ဆက္သြယ္ရန္

 ၾကည့္ျမင္တုိင္ဆုိင္

 
               လိပ္စာ - အမွတ္(၄)၊ စလင္းေဘာလံုးကြင္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္း၊ အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊
                           ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
 
                   ဖုန္း - 0943202242
 
                 viber - 09792651350
 

ၾကည့္ျမင္တိုင္ဆိုင္ ေနရာျပ ေျမပံု

 ဘုရင့္ေနာင္ဆုိင္

 
               လိပ္စာ - ရံု(က၊၃၈) အခန္းအမွတ္(၁၁)၊ ေစ်းပတ္လမ္း၊ဘုရင့္ေနာင္ေစ်းၾကီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
 
                   ဖုန္း - 0979709703
 
                 viber - 09797909703
 
  faceboook page - 

Contact Form

Visitors: 634