ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေၾကာင္း

AK CAR TOOLS သည္ ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားေရာင္းခ်ေသာ အေရာင္းျပခန္း ျဖစ္သည္။ 

2012 ခုနစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္၍ ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက လုိအပ္ေနေသာ ကားကြန္ပ်ဴတာ အျပစ္ရွာျပုျပင္စက္မ်ား ႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စပါယ္ရွယ္ ပေရာဖက္ရွင္နယ္ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

 • ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကိုကားျပဳျပင္ေရးလုပ္သံုးအရည္အေသြးျမင့္စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္
 • အဆင့္ျမင့္လုပ္ငန္းခြင္တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္

 •  ျမန္မာႏုိင္ငံမွဝပ္ေရွာ႔ လုပ္ငန္းမ်ားနည္းပညာျမွင့္စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုကမာၻႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္း၍လြယ္ကူစြာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳလာႏိုင္ေစရန္
 • မႏၱေလးျမိဳ႕ ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆုိင္ခြဲမ်ားဖြင့္ႏုိင္ရန္

ေဆာင္ပုဒ္

 • အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ား လြယ္ကူလာရမည္

 

ယူကလီယား အမွတ္တံဆိပ္ ကားကြန္ပ်ဴတာ အျပစ္ရွာျပဳျပင္စက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ဦးတည္း ကို္ယ္စားလွယ္အျဖစ္ တရားဝင္ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အပိုင္းမ်ားအား ျပည့္ဝစြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

 

ယူကလီယား ကိုယ္စားလွယ္ လက္မွတ္

 

 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ AK CAR TOOLS သည္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ဆိုင္ ႏွင့္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္ယာဥ္အပို ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး စခန္း အတြင္းတြင္ တစ္ဆိုင္ စသည္ျဖင့္ ဆုိင္ခြဲႏွစ္ဆိုင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနပါသည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ဆိုင္

 

ဘုရင့္ေနာင္ဆုိင္

 

ကားကြန္ပ်ဴတာ အျပစ္ရွာျပဳျပင္စက္မ်ားအျပင္

 1. အင္ဂ်က္တာစက္
 2. အင္ဂ်င္ဝိုင္စက္
 3.  ေအာ္တိုဆီစက္
 4. အင္ဂ်င္အပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 5. ဂီယာေဘာက္အပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 6. ကားေအာက္ပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 7. ကားေဘာ္ဒီအပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 8. ဘရိတ္အပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 9. ကားဘီးအပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 10. ေလအားသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 11. ဝါယာရိန္းအပုိင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 12. ေအ့ေဇာအပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 13. ေရတုိင္ကီ ႏွင့္ အဲကြန္းအပိုင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 14. ဘက္ထရီအပုိင္းသံုး ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 15. ကားမဂ်ဳိင့္မ်ား
 16. နတ္ျဖဳတ္၊ နတ္တတ္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
 17. ပလာယာမ်ား
 18. ပစၥည္းတင္ တြန္းလွည္းမ်ား
 19. အျခားဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား 

စေသာ ျပုျပင္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အစံုလင္စံုးျဖစ္ေအာင္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Visitors: 5,331