ကားပြုပြင်ရေး စက်ပစ္စည်းကိရိယာ အရောင်းပြခန်း

အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ လွယ်ကူလာရမည်။

ကုန်ပစ္စည်းများ အားလုံး

 • 3D Car Alignment Machine
  7,800,000.00 MMK
 • 5D Wheel Alignment Machine
  9,600,000.00 MMK
 • brake disc and drum lathe machine/C9335
  2,700,000.00 MMK
 • 4post Secoundary lift /ak0514
  920,000.00 MMK


Visitors: 15,724